Konsolidácia pôžičky

Rozumná pôžička

rozumná pôžička

Spoločnosť Silverside, a. s. bola založená v novembri roku 2015. Jej cieľom je poskytovať klientom prvotriedne a najkvalitnejšie služby. Ponúka bezúčelové pôžičky pre širokú verejnosť a sú určené pre tých klientov, ktorí majú stabilný mesačný príjem.

výška úveru od 500 € do 5 000 €
doba splácania 12 – 60 mesiacov
prispôsobí sa vašim potrebám (splácanie)
peniaze najneskôr v nasledujúci deň (do 24 h) prevodom na účet klienta

Podmienky získania pôžičky:

vek 18 – 75 rokov
pre osoby so stálym a pravidelným mesačným príjmom

Aké doklady budete potrebovať:

platný občiansky preukaz (v prípade cudzieho štátneho príslušníka platné povolenie na trvalý pobyt na území SR)
vodičský preukaz alebo cestovný pas, či preukaz zdravotného poistenia
výpis z účtu
potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom
ďalšie doklady preukazujúce príjmy a výdavky

Výhody pôžičky:

peniaze po schválení rýchlo na účte
splácaním sa prispôsobí vašim potrebám