Pôžička na vyplatenie dlhov

Lepšia splátka – pôžička na vyplatenie dlhov

    1. výška úveru od 300 € do 30 000 €
    2. so splatnosťou od 1 do 8 rokov
    3. na splatenie bankových a nebankových úverov, kreditných kariet, debetov na osobnom účte, vrátane splátkového predaja
    4. môžete si vziať aj peniaze navyše a použiť ich na čokoľvek

Podmienky získania lepšej splátky:

• každý, kto má minimálne jeden úver v banke alebo nebankovej spoločnosti
• zamestnanec zamestnaný minimálne 3 mesiace na území SR, CZ alebo Maďarska
• dôchodcovia so starobným, výsluhovým, vdoveckým alebo invalidným dôchodkom
• občan vo veku 18 – 69 rokov s trvalým pobytom na území SR
• iný zdroj príjmu (materská, rodičovský príspevok, úrazová renta a pod.)

Poistenie úveru :

Banka ponúka poistenie úverov:

  • Základný súbor – vzťahuje sa na úmrtie, invaliditu a pracovnú neschopnosť.
  • Komplexný súbor – kryje základný súbor a stratu zamestnania.

Výhody pôžičky:

• možnosť vziať si peniaze navyše a na čokoľvek
• vykonať mimoriadne splátky alebo predčasné splatenie zadarmo
• môžete požiadať o bezplatný odklad splátok až na 6 mesiacov

Žiadosť