Konsolidácia

Lepšia splátka – pôžička na vyplatenie dlhov

1. výška úveru od 300 € do 30 000 €
2. so splatnosťou od 1 do 8 rokov
3. na splatenie bankových a nebankových úverov, kreditných kariet, debetov na osobnom účte, vrátane splátkového predaja
4.môžete si vziať aj peniaze navyše a použiť ich na čokoľvek

Kto môže získať lepšiu splátku:

◽ každý, kto má minimálne jeden úver v banke alebo nebankovej spoločnosti
◽ zamestnanec zamestnaný minimálne 3 mesiace na území SR, CZ alebo Maďarska
◽ dôchodcovia so starobným, výsluhovým, vdoveckým alebo invalidným dôchodkom
◽ občan vo veku 18 – 69 rokov s trvalým pobytom na území SR
◽ iný zdroj príjmu (materská, rodičovský príspevok, úrazová renta a pod.)

Poistenie úveru:

Banka ponúka poistenie úverov:

Základný súbor – vzťahuje sa na úmrtie, invaliditu a pracovnú neschopnosť.

Komplexný súbor – kryje základný súbor a stratu zamestnania.

Výhody pôžičky:

✅ možnosť vziať si peniaze navyše a na čokoľvek
✅ vykonať mimoriadne splátky alebo predčasné splatenie zadarmo
✅ môžete požiadať o bezplatný odklad splátok až na 6 mesiacov

Príklad


Výška pôžičky : 600 €

Mesačné : 27 €

Splatnosť : 24 mesiacov

Úroková sadzba : 5,5% p.a.

Poistenie : 2 súbory

Základný : 0,72 €

Komplexny : 0,84 €

Celkom : 677€  ,  680 €